Annual reports

Stichting NB heeft ten doel: het verrijken van de cultuur door middel van ontwikkeling en onderzoek op het vlak van theater, ontmoetingen en dialoog tussen kunstenaars van verschillende disciplines en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of bevorderlijk is. Het beloningsbeleid van de medewerkers is volgens de CAO van de Nederlandse dans. Het bestuur is onbezoldigd.

Nicole Beutler Projects ontvangt structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor de periode 2021-2024.
 

Subsidiënten

logo fpk      logo afk