Ik ben ik en jij bent jij

Golvjende liven, betiden sensueel, betiden kwetsber, betiden eksplosyf. Hieltyd stiet ien fan de dûnsers sintraal, slute de oaren oan. It wite ljocht boppe it yn ljochtgriis klaaide seistal feroaret fan kleur as fiif fan har op oantrúnjen fan sjongeres Anne Fay Kops de catwalk op gean en even letter yn ’e ûnderklean stean. Mei in klap komt in enoarme steapel klean op it spylflak del, kostúms gean oan en, dûnsjendewei, sa gau mooglik wer út om plak te meitsjen foar oare kleanstikken. Grutske slavin op in plantaazje, haremdûnseres, Michael Jackson, rapper, Heidi, cowgirl en folle, folle mear noch: kinst it allegear wêze. De apoteoaze is in kleurryk en spetterjend feest dêr’t it publyk, klappend of sels dûnsjend op it poadium part fan útmakket.

Lees meer >> 

uit: De Moanne, door Elske Schotanus
23 maart 2018