An attendee

By Antonia Steffens

Een co-productie van Veem House for Performance & Nicole Beutler Projects

Door middel van een reeks momenten verkent 'An attendee' de mogelijke relatie van de menselijke soort om zich te verhouden tot de grond waarop deze bestaat. Het zoekt naar de "tussen" -ruimte, waar noch "het een" noch "het ander" bestaat, maar alleen het interferentiepatroon.

De grond en de performer lijken elkaar te veranderen om details en breuken van ontbrekende schakels, informatie en geheugen te vinden. In de catacomben van het westerse patriottisme, waar ecofeminisme zich verbindt met fascisme en laat (en vermoeiend) kapitalisme, trillen de uitvoerende materialen nog steeds rusteloos. Een echo, een echo, kan nooit, kan nooit worden opgevangen, teruggenomen, teruggenomen.

In deze zone zoekt het werk naar een gebied dat naast verschillende materialen en gesprekken kan bestaan, in de hoop mogelijke manieren van 'aanwezig zijn' te ontdekken, zelfs in grote onmogelijkheid en onzekerheid.

Steffens liet zich inspireren door kunstenaars Alina Popa, Ana Mendieta, Camille Claudel, Chantal Akerman en Teresa Winter.

OVER ANTONIA STEFFENS

Antonia Steffens (Duitsland, 1992) is een in Amsterdam gevestigde performer, dramaturg en adviseur. Ze studeerde hedendaagse dans en choreografie in Keulen en Amsterdam. In haar praktijk zoekt Antonia de dialoog tussen toeschouwer en materiaal door middel van beweging, objecten, materialen, licht en geluid. Antonia is geïnteresseerd in het onderzoeken van manieren van aandacht die het gescheiden/binaire idee van subjectiviteit overstijgen en richt zich op het concept van co-emergentie.

An attendee is een coproductie van Veem House for Performance en Nicole Beutler Projects.

Cast & Credits

Choreografie en performance: Antonia Steffens
Decorontwerp: Nikola Knezevic and Antonia Steffens
Geluidsontwerp: Antonia Steffens (sources: Teresa Winter, Free sound Archive)
Lichtontwerp: Paulina Prokop
Kostuum: Ginta Tinte
Advies: Keerthi Basavarajaiah
Geproduceerd door: Veem House for Performance
Coproducent: Nicole Beutler Projects